Dik Tip Tek Kapılı

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolapları

PGR 600 V (Fanlı)

PGR 600 S (Statik)

Dik Tip Tek Kapılı Buzdolapları (70'lik Seri)

PSR 500 V (Fanlı)

PSR 500 S (Statik)

Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucular

PGF 600 V (Fanlı)

PGF 600 S (Statik)

Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolapları

PGR 600 V/G (Fanlı)

PGR 600 S/G (Statik)